Huisregels

Om het festival voor iedereen zo relaxt mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal logische huisregels opgesteld. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid hebben we ze hier allemaal voor je op een rijtje gezet. Bij binnenkomst ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels:

Toegangsbewijs
Wij kunnen je alleen toegang tot het festival verschaffen indien je in bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Deze kunnen gekocht worden via de tickets pagina op website van het Over De Top Festival of bij de voorverkoopadressen. Op Eerste Pinksterdag zijn er ook kaarten aan de kassa verkrijgbaar (indien nog beschikbaar).

Munten
Let op: munten zijn alleen geldig tijdens deze editie van het Over De Top Festival. Je kan overgebleven munten inruilen tot 00.30 uur bij onze muntenkassa. Hierna is dit niet meer mogelijk.

Pinnen
Geen probleem! Bij de entree kan je je entreebewijs afrekenen met je pinpas en ook bij de muntenkassa kan je pinnen.

Parkeren
Het is dit jaar niet mogelijk om je auto direct naast het festivalterrein te parkeren. Bij de Jumbo supermarkt (Van Heijdenstraat 17) en op de Nieuwmarkt zijn voldoende gratis parkeerplaatsen op loopafstand van het festivalterrein.

Drugsbeleid
Het is wettelijk verboden om illegale middelen zoals drugs te bezitten of te verhandelen. Justitie hanteert een gedoogbeleid van 5 gram softdrugs per persoon. Bij constatering van verhandeling, heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang tot het terrein te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie.

Alcoholbeleid
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Op het festival zijn enkel zwakalcoholische dranken verkrijgbaar.

Minimumleeftijd
Wij hanteren geen minimumleeftijd. Personen onder de 14 jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

Legitimatie
Op verzoek van de (veiligheids)medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe, kan toegang tot het festival worden ontzegd.

Toegangscontrole
Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten tijdens het festival te beschermen hebben de veiligheidsmedewerkers het recht je te controleren op het bezit van verboden voorwerpen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van de (veiligheids)medewerkers dienen te worden opgevolg. Bij verdenking van een op het festival verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het festival zal worden ontzegd.

Onder invloed
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Laat vooral thuis:
Drugs, (alcoholische) dranken, etenswaren, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compactcamera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie). Wil je wel fotograferen met professionele apparatuur? Ga dan naar onze perspagina voor alle informatie.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het festival en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Zonder toestemming van de organisatie staan wij het niet toe dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom het festival- en parkeerterrein. Wil je wel reclame maken? Stuur ons dan eerst even een mailtje.

Video-, foto- en geluidsopnamen
Iedereen die het festival betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

Roken
Het is wettelijk verboden te roken in de tenten.

Eigen risico
Betreding van het festival geschiedt op eigen risico. Stichting DIDK, evenals de medewerkers/vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het festival mochten ondervinden.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.