Huisregels

Om het festival voor iedereen zo relaxt mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal logische huisregels opgesteld. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid hebben we ze hier allemaal voor je op een rijtje gezet. Bij binnenkomst ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels:

Bij het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met onze huisregels.

Het is mogelijk dat je bij de ingang van ons festivalterrein gecontroleerd wordt op leeftijd. Hiervoor dien je je te kunnen legitimeren. 

Alleen met een geldig toegangsbewijs heb je toegang tot het festivalterrein.

Wanneer je een horecaverbod hebt krijg je geen toegang tot ons festival. 

Personen jonger dan 14 jaar moeten worden begeleid door een ouder/voogd of meerderjarige.

Om de veiligheid van bezoekers, organisatie en artiesten te beschermen ben je verplicht om mee te werken aan visitatie, inclusief evt. meegebrachte tassen/rugzakken.

Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar (hetzij rechtstreeks of via wederverstrekking). Personen die kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd. Hierbij kan geen aanspraak gemaakt worden op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen.

Bezit en gebruik van drugs of wapens is verboden.

Glaswerk is niet toegestaan.

Laat vooral thuis: (alcoholische) dranken, etenswaren, professionele video/foto, drones of opname-apparatuur. Wil je fotograferen met professionele apparatuur? Ga dan naar de perspagina op onze website voor het aanvragen van een accreditatie.

Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten ruimtes te roken.

Wij zijn niet gediend van agressie, discriminatie, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag. Bij het signaleren van dit gedrag kun je van het festivalterrein worden verwijderd. Op wildplassen staat een boete van €140,-.

Volg instructies van de organisatie op en houdt nooduitgangen en vluchtroutes vrij.

Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Wanneer de toegang wordt ontzegd dien je het terrein per direct te verlaten.

Op het festivalterrein is cameratoezicht aanwezig.

Iedereen die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor kan komen. De organisatie kan deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden.

Promotiemateriaal mag niet zonder toestemming worden verspreid. 

Op het festivalterrein is de Nederlandse Wetgeving en A.P.V. 

van kracht. Bij constatering van strafbare feiten wordt dit bij de politie gemeld. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico. Stichting DIDK, evenals alle medewerkers/vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing/diefstal of voor enig letsel en/of schade.